Welcome Message

สวัสดีครับชาวออร์โธปิดิกส์

วนครบรอบอีกปีแล้วนะครับสำหรับงานประชุม TOTAC งานที่หลายๆคนรอคอย งานในปีนี้ถึงคราวที่เราจะวนไปทางภาคเหนือ โดยที่ปีนี้งาน TOTAC จะได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 และมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับขับสู้พวกเรานะครับ โดยลักษณะงานยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของงานที่เราเน้นการจัดงานในเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหา และเป็นเรื่องที่ประสพได้บ่อยในการทำงานสำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ที่แพทย์ท่านนั้นๆประสพในการทำงานได้ สำหรับการลงทะเบียนมีทั้งหมดสามส่วนนะครับ ผู้เข้าร่วมรบกวนแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าร่วมงานโดยมีความแตกต่างกันดังนี้นะครับ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ช่วง 13.00-16.00 จะมี 4th Thailand Pelvic and Acetabulum Fracture Forum สำหรับงานนี้เป็นการประชุมกลุ่มปิดซึ่งทางอนุสาขาให้ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียนเข้าร่วมเองผ่าน link ที่มีให้ งานนี้ไม่อนุญาตให้ทางบริษัทลงทะเบียนให้นะครับ ต่อมาในช่วงกลางคืนจะมีงาน Trauma night ที่เน้นการทำ case discussion ในส่วนวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ คือการลงทะเบียนการประชุมตามปกติที่รวมอยู่ในการลงทะเบียนทั่วไป ผมก็ได้ถือโอกาสนี้เชิญชวนแพทย์ทุกท่านเข้าประชุมมาร่วมกัน แล้วเจอกันที่เชียงใหม่นะครับ


รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล
ประธานอนุสาขา Trauma

Registration

ประเภทการลงทะเบียน ลงทะเบียนก่อนวันที่
15 ม.ค. 2567
ลงทะเบียนภายในวันที่
16 ม.ค. 2567 - 15 ก.พ. 2567
ลงทะเบียนวันงาน
21 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
RCOST MEMBER 3,000 บาท
3,500 บาท
4,000 บาท
ORTHOPAEDIC RESIDENT 2,000 บาท
2,500 บาท
3,000 บาท
NURSE / MEDICAL STUDENT 2,000 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท
NON-RCOST MEMBER / OVERSEA PARTICIPANT 4,000 บาท
100 USD
4,000 บาท
100 USD
5,500 บาท
150 USD

Exclusive events

4th Thailand Pelvic and Acetabulum Fracture Forum

*งานนี้ไม่อนุญาตให้ทางบริษัทลงทะเบียนให้ ผู้เข้าร่วมจะต้องชำระเงินเอง*

Today - Feb 15, 2024

500 บาท

RCOST Member

Today - Feb 15, 2024

3,500 บาท

Orthopaedic Resident

Today - Feb 15, 2024

2,500 บาท

Nurse / Medical student

Today - Feb 15, 2024

2,000 บาท

Non-RCOST Member / Oversea participant

Today - Feb 15, 2024

4,000 บาท

ROOM A - 3rd Floor
Time Title
8.30-9.30
Peri-implant and periprosthetic fractures (Eng)

8.30 - 8.45    Periprosthetic hip fracture in cemented femoral component:Pearl and pitfalls. Speaker:Norachart Sirisreetreerux
8.45 - 9.00    Peri-implant fracture: Classification and strategy for management. Speaker:Likit Rugpolmuang

9.00-9.30
Case discussion

9.00 - 9.15    Periprosthetic fracture. Speaker: Pornpanit Dissaneewate
9.15 - 9.30    Peri-implant fracture. Speaker: Panuwat Silawatchananai

9.30-10.30
Fracture related infection (Eng)

9.30 - 9.45    To retain or remove the infected implant: Current evidence. Speaker: Puripun Jirangkul
9.45 - 10.00   Update in local antibiotic delivery. Speaker: Saran Tantavisut
Case discussion    
10.00 - 10.15    Case1 Speaker: Pasit Sengpanich
10.15 - 10.30    Case2 Speaker: Kritsakorn Srisom

 

10.30 - 11.00
Coffee Break
11.00 - 12.30
Nonunion and fixation failure (Eng)

11.00 - 11.15    Mechanics Versus Biology: Which is more important in nonunion? Speaker: Suwitcha Sripadungkul
11.15 - 11.30    Surgical strategy in humeral shaft nonunion. Speaker: Arthit Gromprasit
11.30 - 11.45    Allografts in distal femur reconstruction. Speaker: J Dheenadhayalan
Case discussion    
11.45 - 12.00    Upper limb nonunion. Speaker: Pongsit Potikhun
12.00 - 12.15    Lower limb nonunion. Speaker: Rata Sermsupthaworn
12.15 - 12.30    Implant failure. Speaker: Po-Ting Wu

12.30 - 13.30
Lunch symposium: Menarini
13.30 - 15.00
Management in periarticular deformity of the knee (Eng)

13.30 - 13.45    Analysis and correction planning of periarticular deformity. Speaker :Paphon Sa-ngasoonsong
13.45 - 14.00    "Gradual correction of periarticular deformity:indication & technique". Speaker :Kitchai Luksameearunothai
 Case discussion 

14.00 - 14.20    Intra-articular correction of tibial plateau. Speaker :Tharit Thitirangsi
14.20 - 14.40    Gradual correction of periarticular deformity. Speaker :Direk Tantigate
14.40 - 15.00    Intra-articular osteotomy. Speaker :Tharit Saiklangdee

Trauma Clinic - 3rd Floor
Time Title
09.00 - 10.30
Demo Workshop: Casting technique from the master Somchai Patumasutra
10.30 - 11.00
Coffee break
11.00-12.00
How to manage the traumatic bone loss?: Case-based lecture and discussion (Thai)

11.00-11.15    Induced membrane technique: How to make it work?. Speaker :Wich Orapiriyakul
11.1.-11.30    Distraction osteogenesis: Simple and reliable procedure. Speaker :Pornsak Nirunsuk   
11.30-11.45    Case 1: Masquelet. Speaker :Thanantorn Vasutara
11.45-12.00    Case 2: Bone transport. Speaker :Khajonmeth Uedilokkunthorn

13.30 - 15.00
Phoenix Workshop: Complex elbow fracture
ROOM B - 2nd Floor
Time Title
8.30 - 10.30
Common fractures in the lower extremities (Eng)

8.30 - 8.42    Impacted valgus femoral neck fracture: Fix or replace?. Speaker :Preecha Banchongcharoenlert
8.42 - 8.54    Subtrochanteric fracture: Reduction is the key. Speaker :Wanjak Pongsamakthai
8.54 - 9.06    Length and rotation assessment in comminuted femoral shaft fixation. Speaker :Peen Samun
9.06 - 9.18    Distal tibial fracture: Plate or nail?. Speaker :Chumnarn Iamsirikulmit
9.18 - 9.30    Systematic debridement in open tibial fracture: State of the art. Speaker :Surasak Jitprapaikulsarn
9.30 - 9.45    Q & A    

9.45 - 10.30
Case discussion

9.45 - 10.00    Femoral neck fracture. Speaker :Varat Apivatthakakul
10.00 - 10.15    Proximal femur fracture. Speaker :Phornphong Isariyaphruet
10.15 - 10.30    Tibia shaft fracture. Speaker :Techit Leelasestaporn

10.30 - 11.00
Coffee break
11.00 - 12.30
AO Trauma Seminar: Geriatric fracture treatments (Eng)

11.00 - 11.12    Isolated greater trochanter fracture: What will we do?. Speaker :Chulin Chewakidakarn
11.12 - 11.24    Treatment strategy in atypical femoral fracture: Definite and prophylactic fixation. Speaker :Ji Wan Kim
11.24 - 11.36    Difficult situation in pertrochanteric fracture: When do we have to be careful?. Speaker :Antony Gardner
11.36 - 11.48    Acetabular fracture in elderly: when should we replace?. Speaker :Ji Wan Kim
11.48 - 12.00    Q & A    

12.00 - 12.30
Case discussion

12.00-12.15    Acetabulum. Speaker :Kantapon Dissaneewate
12.15-12.30    Atypical femoral fracture. Speaker :Posatorn Suwanpongsai

12.30 - 13.30
Lunch symposium: Amgen
13.30 - 15.00
Articular fractures in lower extremity: tips and tricks (Eng)

13.30 - 13.42    The surgical approaches for femoral head fracture: A preferred method. Speaker :Kulapat Chulsomlee
13.42 - 13.54    Medial plating for distal femoral fracture. Speaker :Tana Rattanakitkoson
13.54 - 14.06    Joint depression in tibial plateau fracture: Solution to restore. Speaker :Kongkhet Riansuwan
14.06 - 14.18    "Posterolateral tibial plateau fracture:When and how to fix?". Speaker :Lijun Song
14.18 - 14.30    Q & A    

14.30 - 15.00
Case discussion

14.30 - 14.45    Distal femur fracture. Speaker :Thammaphong Khongkanin
14.45 - 15.00    Tibial plateau fracture. Speaker :Ratchanon Yartpakdee

ROOM C - 2nd Floor
Time Title
8.00-8.30
Travelling Fellow presentation

8.00-8.08    "Application of tomosynthesis for vertebral compression fracture diagnosis andbone healing assessment in fracture liaison services"  Speaker: Hsuan-Yu Chen
8.08-8.16    "Factors influencing the mortality rate after THA surgery with dual mobility cup infemur neck fracture patients over 75 years of age"  Speaker: Hyung-Gon Ryu
8.16-8.24    "Midterm Outcomes of Unstable Ankle Fractures in Young Patients Treated by Closed Reduction and Fixation Withan Intramedullary Fibular Nail vs Open Reduction Internal Fixation Using a Lateral Locking Plate" Speaker: Seung-myung Choi
8.24-8.30     Q & A        

8.30 - 10.30
Research presentation part 1

8.30 - 8.40    Percutaneous cerclage wiring of the tibia, is it safe? a cadaveric injection study. Speaker :Bodin Theppariyapol 
8.40 - 8.50    Comparative study between hybrid and non-hybrid fixation of standard locking plates in distal femur. Speaker :Tanachot Singsuwit 
8.50 - 9.00    Do we need to use the largest possible size of the Proximal Femoral Nail Anti-rotation (PFNA) intert. Speaker :Supacheep Viriyakorkitkul
9.00 - 9.10    Optimizing hook implantation angle of the Clavicular hook plate: A Cadaveric Study. Speaker :Pamok Saengsirinawin
9.10 - 9.20    Clinical and radiologic outcomes following MIPO for mid-shaft clavicular fractures. Speaker :Tanin Anupantanan
9.20 - 9.30    Utilization of pre-operative ultrasonography assisted clavicular innervation protection. Speaker :Ronnakrit Maethungkul 
9.30 - 9.40    Approach to posteromedial fragment in bicondylar tibial plateau fracture, Supine or prone?. Speaker :Pasin Asawatreratanakul
9.40 - 9.50    Decision making of treatment in Fragility Fracture of Pelvis by using Charlson Comorbidity index. Speaker :Supasuda Chosivasakul
9.50 - 10.00    A Biomechanical Study Comparing Three Fixation Methods for Posterolateral Fragment in Tibial Platea. Speaker :Tharit Thitirangsi
10.00 - 10.10    Clinical outcomes between modified stoppa and pararectus approach in acetabulum fracture. Speaker :Thananthorn Vasutara 
10.10 - 10.20    Effect of hemoglobin level and early postoperative mobilization in geriatric hip fracture patients. Speaker :Posatorn Suwanpongsai 
10.20 - 10.30    The effect of nail diameter in intertrochanteric fracture fixation with short cephalomedullary nails. Speaker :Wanchalerm Thammathiwat

10.30 - 11.00
Coffee break
11.00 - 12.30
Research presentation part 2

11.00 - 11.10    A Randomized control trial CBD hemp oil for post-operative pain control in low extremity trauma patient. Speaker :Polapat chatratana
11.10 - 11.20    The cadaveric study : Pararectus versus modified Stoppa combined with lateral window. Speaker :Phumin Silathong
11.20 - 11.30    Advantage of intraoperative 3D imaging in periarticular fracture. Speaker :Bhakawat Chiamtrakool
11.30 - 11.40    Cost benefit analysis of Cell saver use in pelvic and acetabulum surgery. Speaker :Rata Sermsupthaworn
11.40 - 11.50    Computer tomographic Assessment of Fractures of Acetabulum After Operative fixation. Speaker :Panuwat Silawatchananai
11.50 - 12.00    Associated and predictive factors for traumatic pelvic fracture in need of angioembolization Retrospective cohort study. Speaker :Att Kosonsuraseni 
12.00 - 12.10    Paramedian vs Mini-posteromedial approach for avulsion PCL fixation, A comparative cadaveric study. Speaker :Varat Apivatthakakul
12.10 - 12.20    "Comparative analysis of postoperative clavicle morphology of precontoured anatomical locking plate versus 
patient specific 3D-printed plate in the management of displaced midshaft clavicle fractures". Speaker :Ratchanon Yartpakdee
12.20 - 12.30    "Initial assessment and surgical treatment outcome in combined pelvic ring and acetabular injury
in comparison with isolate injury  A retrospective study". Speaker :Tharit Saiklangdee

12.30 - 13.30
Lunch symposium: Pacific Healthcare
13.30 - 15.00
Trauma free paper

13.30 - 13.37    No trial technique for daa in bipolar hemiarthroplasty: surgical technique and case series. Speaker :Chatchapol Ongkosit  
13.37 - 13.44    The Impact of Postoperative CT Parameters on Functional Outcomes in Joint Depression Type Calcaneal Fractures Fixed with Sinus Tarsi Locking Plate A Retrospective Analysis. Speaker :Nuttakitta Polpanich 
13.44 - 13.51    Artificial Intelligence Detection of Pelvis Fractures Using Deep Learning Models. Speaker :Peem Sara
13.51 - 13.58    The accuracy and efficacy of individualized 3D-printed guide for antegrade posterior column screw. Speaker :Kitchai Luksameearunothai 
13.58 - 14.05    The fixation for distal humeral shaft fracture with the distal tibial plate. (Case report). Speaker :Nantawat Raksamani
14.05 - 14.12    Retrospective study of the epidemiological aspects and surgical management of fractures of pelvic fracture. Speaker :Yun Leang Meng 
14.12 - 14.19    Q&A    
14.19 - 14.26    "Comparative Study Clinical Results of Acromioclavicular Joint Augmentation Methods Between Anchor Suture
Fixation and Kirchner's Wire Fixation". Speaker :Pawaret Larpjitkusol 
14.26 - 14.33    Surgical outcomes of acetabular fracture of elderly patients with superomedial dome impaction. Speaker :Ji-Wan Kim 
14.33 - 14.40    Outcome of non union scaphoid fractures treated by pronaotr quadratus muscle pedicle bone graft. Speaker :Venkatesh Ghantasala
14.40 - 14.47    Analgesic efficacy of nefopam for acute postoperative pain after ankle fracture surgery. Speaker :Samrit Tanya 
14.47 - 14.54    locked versus nonlocked percutaneous k-wire fixation in distal radius fractures treatment. Speaker :Thisayapong Inta-ngam 
14.54 - 15.00    Q&A    

Dinner
Time Title
18.00-20.00
Faculty Dinner