Welcome Message

สวัสดีครับชาวออร์โธปิดิกส์

วนครบรอบอีกปีแล้วนะครับสำหรับงานประชุม TOTAC งานที่หลายๆคนรอคอย งานในปีนี้ถึงคราวที่เราจะวนไปทางภาคเหนือ โดยที่ปีนี้งาน TOTAC จะได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 และมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับขับสู้พวกเรานะครับ โดยลักษณะงานยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของงานที่เราเน้นการจัดงานในเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหา และเป็นเรื่องที่ประสพได้บ่อยในการทำงานสำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ที่แพทย์ท่านนั้นๆประสพในการทำงานได้ สำหรับการลงทะเบียนมีทั้งหมดสามส่วนนะครับ ผู้เข้าร่วมรบกวนแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าร่วมงานโดยมีความแตกต่างกันดังนี้นะครับ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ช่วง 13.00-16.00 จะมี 4th Thailand Pelvic and Acetabulum Fracture Forum สำหรับงานนี้เป็นการประชุมกลุ่มปิดซึ่งทางอนุสาขาให้ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียนเข้าร่วมเองผ่าน link ที่มีให้ งานนี้ไม่อนุญาตให้ทางบริษัทลงทะเบียนให้นะครับ ต่อมาในช่วงกลางคืนจะมีงาน Trauma night ที่เน้นการทำ case discussion ในส่วนวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ คือการลงทะเบียนการประชุมตามปกติที่รวมอยู่ในการลงทะเบียนทั่วไป ผมก็ได้ถือโอกาสนี้เชิญชวนแพทย์ทุกท่านเข้าประชุมมาร่วมกัน แล้วเจอกันที่เชียงใหม่นะครับ


รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล
ประธานอนุสาขา Trauma

Registration

ประเภทการลงทะเบียน ลงทะเบียนก่อนวันที่
15 ม.ค. 2567
ลงทะเบียนภายในวันที่
16 ม.ค. 2567 - 15 ก.พ. 2567
ลงทะเบียนวันงาน
21 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
RCOST MEMBER 3,000 บาท
3,500 บาท
4,000 บาท
ORTHOPAEDIC RESIDENT 2,000 บาท
2,500 บาท
3,000 บาท
NURSE / MEDICAL STUDENT 2,000 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท
NON-RCOST MEMBER / OVERSEA PARTICIPANT 4,000 บาท
100 USD
4,000 บาท
100 USD
5,500 บาท
150 USD

Exclusive events

4th Thailand Pelvic and Acetabulum Fracture Forum

*งานนี้ไม่อนุญาตให้ทางบริษัทลงทะเบียนให้ ผู้เข้าร่วมจะต้องชำระเงินเอง*

Today - Feb 15, 2024

500 บาท

RCOST Member

Today - Feb 15, 2024

3,500 บาท

Orthopaedic Resident

Today - Feb 15, 2024

2,500 บาท

Nurse / Medical student

Today - Feb 15, 2024

2,000 บาท

Non-RCOST Member / Oversea participant

Today - Feb 15, 2024

4,000 บาท

ROOM A - 3rd Floor
Time Title
9.30-10.30
Opening ceremony + Honorary lecture

10.00 - 10.15 What will I leave behind? Speaker : Theerachai Apivatthakakul

10.15 - 10.30 Balance the life Speaker : Vajara Phiphobmongkol

10.30-11.00
Coffee Break
11.00-12.00
Presidential Lecture / TOTS Highlight Paper

11.00 - 11.15    How to improve surgical outcomes of atypical femoral fracture  Speaker: Ki Chul Park
11.15 - 11.30    Management of bone defects due to infected non-union or chronic osteomyelitis with autologous non-vascularized free fibular grafts.  Speaker: Kai Cheng Lin
11.30 - 11.40    Comparative study of mechanical performance of various fixation constructs in multifragmentary distal humeral shaft fracture: A finite element analysis. Speaker: Surasak Jitprapaikulsarn
11.40 - 11.50    Locating an iliac cortical window for reduction of an acetabular dome impaction: A computed tomography and cadaveric study. Speaker: Rahat Jarayabhand
11.50 - 12.00    Eficacy and Safety of Antibiotic Impregnated Mocroporous Nanohydroxyapatite Beads for Chronic Osteomyelitis Treatment: A Multicenter, Open-Label, Prospective Cohort Study. Speaker: Chittawee Jiamton

12.00-13.00
Lunch sysposium : GSK-Haleon
13.00 - 14.00
AO Trauma Seminar: Nailing in complex fractures (Eng)

13.00 - 13.12    Nailing in proximal humeral fracture: How to make it perfect?.  Speaker :Gawin Peanmee
13.12 - 13.24    Reduction techniques for nailing in the proximal and distal tibial fracture. Speaker :Takashi Miyamoto
13.24 - 13.36    Nailing for intraarticular fracture of the knee:Indication and technique.  Speaker :Naruepol Reangsinlapanun
13.36 - 13.48    Nailing of the segmental femoral fracture: Tips and tricks. Speaker :Takashi Miyamoto
13.48 - 14.00    Q & A    

14.00-15.00
Pelvic fracture (Eng)

14.00 - 14.12    Decision making in rotational pelvic ring injury. Speaker:Thanawat Buranaphatthana
14.12 - 14.24    "Reduction techniques for vertical-shear pelvic ring injury" Speaker:Surapong Anuraklekha
14.24 - 14.36    "Spinopelvic fixation: When and how?" Speaker:Pongsakorn Bupparenoo
14.36 - 14.48    "Minimally invasive fixation in pelvic ring fracture:indications, tips & tricks" Speaker:Yanin Plumarom
14.48 - 15.00    Q & A    

15.00 - 15.30
Coffee Break
15.30 - 16.30
Acetabulum fracture: Anterior-based approach (Eng)

15.30 - 15.42    "Anterior intrapelvic approach for acetabulum fracture: How to make it right?"    Speaker :Direk Tantigate
15.42 - 15.54    Reduction & fixation via the classic ilioinguinal approach    Speaker :Techit Leelasestaporn
15.54 - 16.06    Pararectus approach: When & how?    Speaker :Sukanis Chumchuen
16.06 - 16.18    Iliofemoral with ASIS osteotomy: A simple and versatile approach.    Speaker :Rahat Jarayabhand
16.18 - 16.30    Q & A    

16.30-17.00
Trauma fellowship commencement
Trauma Clinic - 3rd Floor
Time Title
8.30 - 9.30
Orientation New Trauma Fellow 2024
11.00-12.00
LG Workshop
13.00 - 14.30
Debate of surgical dilemma: Fix or replace, nail or plate (Thai)

13.00 - 13.30    "Geriatric basicervical femoral neck fracture:Fixation or Replacement?"    
    Fixation             Speaker :Suthorn Bavonratanavech
    Replacement    Speaker :Sattaya Rojanasthien
13.30 - 14.00    "Comminuted proximal shaft of humerus:Bridging plate or Intramedullary nailing?"    
    Bridging plate    Speaker :Chittawee Jiamton
    IM nailing          Speaker :Noratep Kulachote
14.00 - 14.30    "Proximal humerus fracture with head splitting:Fix or replace?"    
    Fixation             Speaker :Vajara Phiphobmongkol
    Replacement    Speaker :Puwapong Nimkingratana

15.00 - 15.30
Coffee Break
15.30-16.30
Trauma Clinic
ROOM B - 2nd Floor
Time Title
8.30 - 9.30
Fracture around shoulder (Eng)

8.30 - 8.39    Current surgical treatment of distal clavicle fracture. Speaker :Chairit Lohakitsathian
8.39 - 8.48    Scapular fracture: Indications, surgical tips and tricks. Speaker :Nachapan Pengrung
8.48 - 8.57    Recent solution in management of A-C dislocation. Speaker :Thongchai Laohathaimongkol
8.57 - 9.06    Management in unstable calcar in proximal humeral fracture. Speaker :Pongsakorn Rungchamrussopa
9.06 - 9.15    2-part greater tuberosity fracture: What are the options?. Speaker :Sorawut Thamyongkit
9.15 - 9.24    Revisit intra-operative fluoroscopy of proximal humerus fracture. Speaker :Pongtorn Sirithianchai
9.24 - 9.30    Q & A    

10.30 - 11.00
Coffee Break
11.00 - 12.00
Polytrauma and Multiple fractures (Eng)

11.00 - 11.12    "DCO in polytrauma patient:UpToDate". Speaker :Pasawat Lalitwongsa
11.12 - 11.24    Biomechanical marker in poly trauma. Speaker :J Dheenadhayalan
11.24 - 11.36    External fixator: The Holy Grail for DCO. Speaker :Sutiwat Luangsod
11.36 - 11.48    Bilateral femoral fractures: How to make a deal?. Speaker :Songphol Pimprasant
11.48 - 12.00    Q & A    

12.00 - 13.00
Lunch Symposium: Viatris
13.00 - 15.00
Common fractures in the upper extremities (Eng)

13.00 - 13.10    Surgical management in Colles’ fracture: Tips and tricks. Speaker :Jaruwat Vechasilp
13.10-13.20    Management of multifragmentary fractures of the forearm. Speaker :Jirachart Kriasarin
13.20-13.30    Elbow dislocation: What should we do when it becomes unstable?. Speaker :Navapong Anantavorasakul
13.30-13.40    Olecranon fracture: TBW, plating or else. Speaker :Po-Ting Wu
13.40-13.55    Fractures of Radial head and neck: Tips from the master . Speaker :Shawn O'Driscoll
13.55-14.00    Q & A    
14.00-14.10    Difficult Galleazzi fracture: How to do when things went wrong?. Speaker :Yuwarat Monteerarat
14.10-14.20    Distal humeral shaft fracture: controversial area of treatment. Speaker :Nattaphon Twinprai
14.20-14.30    Conventional open plating of the humerus: Is it still necessary?. Speaker :Theerachai Apivatthakakul
14.30-14.40    B-type distal humeral fracture: What are the options?. Speaker :Nathapon Chantaraseno
14.40-14.55    Surgical tactics in fixation of type C3 distal humerus fracture. Speaker :Shawn O'Driscoll
14.55-15.00    Q & A    

15.00 - 15.30
Coffee Break
15.30 - 16.30
Everything about pilon fractures (Eng)

15.30 - 15.45    How do I evaluate and perform a pre-operative planning?. Speaker :Theerawoot Tharmviboonsri
15.45 - 16.00    How do I select the surgical approach and implant fixation?. Speaker :Ki Chul Park
16.00 - 16.15    How do I reduce and fix it?. Speaker :Pongpol Petchkum
16.15 - 16.30    How do I prevent the common complications?. Speaker :Tanawat Vaseenon

ROOM C - 2nd Floor
Time Title
8.30 - 9.30
ICL & Trauma collective review (Thai)

8.30 - 8.40    "Intertrochanteric fracture:When and how to perform open reduction?". Speaker :Nikom Noree
8.40 - 8.50    "Tibial plateau fracture:Surgical approach for articular reduction". Speaker :Konlawat Sabsuantang
8.50 - 9.00    "Distal femoral fracture:How do I expose from front to back?". Speaker :Chantas Mahaisavariya
9.00 - 9.10    "Fixation of patella fractures:More than just tension band wiring". Speaker :Pat Laupattarakasem
9.10 - 9.20    4-part fracture in proximal humerus: a narrative review. Speaker :Pamok Saengsirinawin    
9.20 - 9.30    Q & A    

11.00-12.00
Bangkok Unitrade Workshop: BoneAlive
12.00 - 13.00
Lunch Symposium: Alvogen
13.00 - 15.00
Live demo & Relive surgery (Thai)

13.00 - 13.20    How to do anterior MIPO for humeral shaft fracture? (LIVE) Speaker :Theerachai Apivatthakakul
13.20 - 13.40    "Antegrade and retrograde ramus screws:they aren’t difficult as you think" Speaker :Kantapon Dissaneewate
13.40 - 14.00    "ORIF of young femoral neck fracture:tips and tricks" Speaker :Apipop Kritsaneephaiboon
14.00 - 14.20    "PM and PL tibial plateau fracture:approach, reduction and fixation" Speaker :Chanakarn Phornphutkul
14.20 - 15.00    Trochanteric flip osteotomy with surgical hip dislocation - Step by step (LIVE) Speaker :Rahat Jarayabhand

15.00 - 15.30
Coffee Break
15.30-16.30
Surgical innovation: Sharing from the master (Thai)

15.30-15.45    "Nailing of proximal-third tibial fracture:An improvised technique" Speaker :Banchong Mahaisavariya
15.45-16.00    IM pin for Metatarsal fractures: Fix and Walk. Speaker :Samran Pookhang
16.00-16.15    Pin-staple augmented fixation for articular fractures. Speaker :Sutiwat Luangsod
16.15-16.30    Q & A    

Dinner
Time Title
18.00-20.00
Faculty Dinner